Terapia ręki

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego. Wykorzustuje się ją u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej,  u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej, obręczy barkowej oraz tułowia, z zaburzeniami koordynacji itp.