Terapia NDT-Bobath

Metoda NDT Bobath jest stosowana na całym świecie. Usprawnianie ma wspomóc rozwój psycho-ruchowy dziecka tak, aby przebiegał on w sposób jak najbardziej harmonijny i zbliżony do naturalnego. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości ( np. asymetria, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe) powodują odmienne doświadczenia czuciowo – ruchowe dziecka co wywołuje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy.

 

Podstawą w pracy terapeuty NDT Bobath jest badanie oraz wnikliwa obserwacja spontanicznego zachowania dziecka. Na tej podstawie i przy znajomości etapów prawidłowego rozwoju, terapeuta ocenia wielkość zaburzeń rozwoju i dobiera właściwy dla dziecka plan terapii.

Metoda znajduje zastosowanie m.in. w przypadku:

  • asymetrii

  • zaburtzeń napięcia mięśniowego

  • opóźnienia rozwoju ruchowego

  • mózgowego porażenia dziecięcego

  • chorobach nerwowo-mięśniowych

  • wadach OUN

  • i innych